ПРЕДСТАВНИЦИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Чланови ученичког парламента у школској 2020/2021. години су:

Разред/ одељење

Ученици-представници одељења

7/1

Матеја Лукић и Милица Лештарић

7/2

Невена Пуцаревић и Ивана Глишић

7/3

Александра Ашковић и Александар Чанић

8/1

Иван Исаиловић и Иван Милановић

8/2

Младен Лукић и Вељко Митровић

8/3

Бојана Бабић и Стефан Крстић

Координатор рада Ученичког парламента: стручни сарадник школе Невена Стојановић