ПРЕДСТАВНИЦИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Чланови ученичког парламента у школској 2021/2022. години су:

 

Разред/ одељење

Име и презиме ученика

7/1

Јована Лазаревић и Срећко Чобић

7/2

Рада Митровић и Анастасија Лазаревић

7/3

Сара Крстић и Стефан Поповић

8/1

Тања Исаиловић и Милица Лештарић

8/2

Невена Пуцаревић и Ивана Глишић

8/3

Александра Ашковић и Милица Пантелић

 

Координатор рада Ученичког парламента: стручни сарадник школе Дијана Видаковић

План рада Ученичког парламента налази се у Годишњем плану рада школе