НАСТАВНО ОСОБЉЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

БАЊАНИ

Први разред

ГОРАН КОВАЧЕВИЋ

Трећи разред

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ

Други и четврти разред

ЈЕЛЕНА МЛАДЕНОВИЋ

 

ИО  ВРЕЛО

Први разред

МИЦА СТАРЧЕВИЋ

Други  и трећи разред

СЛАЂАНА НИКОЛИЋ

Четврти разред

СНЕЖАНА ЈАНКОВИЋ

 

 

ИО КОЖУАР

Први и трећи разред

 МИРЈАНА МИЛАНОВИЋ

Други и четврти разред

АЛЕКСАНДРА НОВАКОВИЋ

ИО ВУКОНА

 

Први и трећи разред

САЊА АРСЕНОВИЋ ТЕШИЋ

 

ИО ТУЛАРИ

Први и трећи разред

 ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

Други и четврти разред

ИВАНА ГЛИШИЋ

 

ИО КАЛИНОВАЦ

Први и трећи разред

 ЗОРИЦА МАКСИМОВИЋ

Други и четврти разред

ГОРАН БРЕКОВИЋ

 

 

ИО БРЕЗОВИЦА

Први и трећи разред

МИЛАН СТОЈИЛОВИЋ

Други и четврти разред

МИЛКА

СТОЈИЛОВИЋ

 

ИО ТАКОВО

Први,други  и четврти разред

БОЈАНА НОВАКОВИЋ

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Веселинка Симоновић

Игор Чихорић

Ивана Мајсторовић

МАТЕМАТИКА

 

Љиља Бранковић

Тања Стаменковић

Ивана Мићић

Николина Јовановић

РУСКИ ЈЕЗИК

 

Мира Ђокић

Ивана Петковић

Растислав Марковић

Светлана Вучићевић

Марија Костић

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 

Марија Петровић

Мирјана Павловић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Јелена Лазић

ГЕОГРАФИЈА

 

Владимир Владимировић

 

ИСТОРИЈА

 

Никола Граховац

Радиша Вилотијевић

БИОЛОГИЈА

 

Грујо Поповић

Гордана Арнаутовић

ФИЗИКА

 

Драган Марковић

Николина Јовановић

Љиља Бранковић

Тања Стаменковић

 

 

ХЕМИЈА

 

Александар Поповић

ТиО и ТиТ

 

Горан Косанић

Снежана Ђокић

МУЗИЧКО

 

Слободанка Ашковић

ЛИКОВНО

 

Наташа Курјаковић

ФИЗИЧКО

 

Радоје Стефановић

Милена Пиштало

Мирослав Јовић

ВЕРСКА НАСТАВА

Марко Рафаиловић

Маријана Калинчевић Матић

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

Славиша Милановић

Ивана Мићић

Снежана Ђокић