НАСТАВНО ОСОБЉЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

БАЊАНИ

Први разред

ЈЕЛЕНА МЛАДЕНОВИЋ

Другиразред

МИЦА СТАРЧЕВИЋ

Трећи разред

ГОРАН КОВАЧЕВИЋ

Четврти разред

 

ИО  ВРЕЛО

Други и трећи  разред

СНЕЖАНА ЈАНКОВИЋ

Први и четврти разред

СЛАЂАНА

 НИКОЛИЋ

 

 

 

ИО КОЖУАР

Први и трећи разред

 МИРЈАНА МИЛАНОВИЋ

Други и четврти разред

АНА

ПРАВИК

 

ИО ВУКОНА

 

 Други и трећи  разред

САЊА АРСЕНОВИЋ ТЕШИЋ

 

ИО ТУЛАРИ

Први и трећи разред

 ЈЕЛЕНА

 НИКОЛИЋ

Други и четврти разред

ТАМАРА ПРОТИЋ

 

ИО КАЛИНОВАЦ

Први и трећи разред

ЗОРИЦА МАКСИМОВИЋ

Други и четврти разред

ГОРАН

 БРЕКОВИЋ

 

ИО БРЕЗОВИЦА

Први и трећи разред

 МИЛАН

СТОЈИЛОВИЋ

Други и четврти разред

МИЛКА

СТОЈИЛОВИЋ

 

 

ИО ТАКОВО

Први  и трећи разред

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ

Други и четврти разред

БОЈАНА НОВАКОВИЋ

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Веселинка Симоновић

Игор Чихорић

Ивана Мајсторовић

МАТЕМАТИКА

 

Бранко Јечменица

Немања Миличић

Љиљана Бранковић

РУСКИ ЈЕЗИК

 

Мира Ђокић

Ивана Петковић

Марија Јанковић

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 

Марија Петровић

Мирјана Павловић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Јелена Лазић

Тамара Рајковић

ГЕОГРАФИЈА

 

Владимир Владимировић

 

ИСТОРИЈА

 

Биљана Јовановић

Никола Граховац

 

БИОЛОГИЈА

 

Грујо Поповић

Ивана Иванковић

ФИЗИКА

 

Драган Марковић

Сања Ранковић

 

ХЕМИЈА

 

Маријана Стефановић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

Горан Косанић

Славиша Милановић

МУЗИЧКО

 

Слободанка Ашковић

ЛИКОВНО

 

Наташа Курјаковић

ФИЗИЧКО

 

Радоје Стефановић

Дејан Младеновић

ВЕРСКА НАСТАВА

Марко Рафаиловић

Маријана Калинчевић Матић

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Љиљана Игњатовић

Славиша Милановић