НАСТАВНО ОСОБЉЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИРАЗРЕДНА НАСТАВА

БАЊАНИ

Први разред

МИЦА СТАРЧЕВИЋ

Другиразред

ГОРАН КОВАЧЕВИЋ

Трећи разред

ЈЕЛЕНА МЛАДЕНОВИЋ

Четврти разред

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ

 

ИО  ВРЕЛО

Први и други  разред

СНЕЖАНА ЈАНКОВИЋ

Трећи и четврти разред

СЛАЂАНА

 НИКОЛИЋ

 

 

 

ИО КОЖУАР

Први и трећи разред

 АНА

ПРАВИК

Други и четврти разред

МИРЈАНА МИЛАНОВИЋ

ИО ВУКОНА

 

Први, други и четврти  разред

САЊА АРСЕНОВИЋ ТЕШИЋ

 

ИО ТУЛАРИ

Први и трећи разред

 ИВАНА

ГЛИШИЋ

Други и четврти разред

ЈЕЛЕНА

 НИКОЛИЋ

 

ИО КАЛИНОВАЦ

Први и трећи разред

 ГОРАН

 БРЕКОВИЋ

Други и четврти разред

ЗОРИЦА МАКСИМОВИЋ

 

ИО БРЕЗОВИЦА

Први и трећи разред

 МИЛКА

СТОЈИЛОВИЋ

Други и четврти разред

МИЛАН СТОЈИЛОВИЋ

 

 

ИО ТАКОВО

Први,други  и трећи разред

БОЈАНА НОВАКОВИЋ

 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Веселинка Симоновић

Игор Чихорић

Ивана Мајсторовић

МАТЕМАТИКА

 

Александар Леонтијевић

Александар Јованчић

Никола Митровић

РУСКИ ЈЕЗИК

 

Мира Ђокић

Ивана Петковић

Марија Јанковић

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 

Марија Петровић

Мирјана Павловић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Јелена Лазић

ГЕОГРАФИЈА

 

Владимир Владимировић

 

ИСТОРИЈА

 

Биљана Јовановић

Никола Граховац

 

БИОЛОГИЈА

 

Грујо Поповић

Ивана Иванковић

ФИЗИКА

 

Драган Марковић

Сања Ранковић

 

ХЕМИЈА

 

Маријана Стефановић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

Горан Косанић

Славиша Милановић

МУЗИЧКО

 

Слободанка Ашковић

ЛИКОВНО

 

Наташа Курјаковић

ФИЗИЧКО

 

Радоје Стефановић

Дејан Младеновић

ВЕРСКА НАСТАВА

Марко Рафаиловић

Маријана Калинчевић Матић

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Љиљана Игњатовић

Славиша Милановић