У школи постоје три формиране библиотеке: Бањани, Врело, Тулари, док у осталим школама постоје приручне библиотеке са фондом обавезне лектире.

Радници у библиотеци

 

Ред.број

Име и презиме

Место рада

Време

1.

Ана Илић

Бањани, Врело

 

2.

Веселинка Симоновић

Бањани

 

3.

Игор Чихорић

Врело

 

4.

Марија Петровић

Врело

 

5.

Ивана Мајсторовић

Тулари

 

6.

Мирјана Павловић

Тулари

 

7.

Славиша Милановић

Бањани, Врело, Тулари

 

Координатор рада библиотекара је Мирјана Павловић.

Сваки радник задужен за рад у библиотеци радиће по оперативном плану сачињеном на основу Годишњег плана рада библиотекара.

Радно време библиотеке и распоред рада библиотекара налазе се у прилогу овог плана рада.

 

 

   РАСПОРЕД РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

ШКОЛА

Радно време

Наставник

Бањани

Понедељак 7:30-13:30

Четвртак7:30-13:30

Ана Илић

Бањани

Уторак

Среда

Веселинка Симоновић

Врело

Четвртак 08:15-09:30

Петак 09:15-10:00

Марија Петровић

Врело

Четвртак 11:05- 11:50, петак 07:30- 08:45

Игор Чихорић

Врело

Среда 07:30-09:30

Драгана Мичев Павловић

Тулари

Среда 09:15-11:15

Ивана Мајсторовић Станојевић

Тулари

Уторак 09:30-13:45, четвртак 07:30-08:15, 09:15-10:15

Мирјана Павловић

Тулари

Петак 07:30-12:50

Немања Петровић

Тулари

Уторак 07:30-09:30

Драгана Мичев Павловић