Шеф рачуноводства је Нада Ђорђевић а финансијско-административни радник Зора Марковић.