РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА
ЗА ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

                                                                                         

РАЗРЕД:   1/1

МЕСЕЦ

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језик 

 

КЗ

 

 

 

ПВ

 

КЗ

 

 

 

ПВ

 

 

 

ПВ

 

 

ПВ

 

Математика 

 

 

 

КЗ

 

 

 

ПВ

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

Т

Свет око нас

 

 

 

Т

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

Т

 

 

 

 

 

РАЗРЕД: 1/2         

МЕСЕЦ

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језик

ПВ

 

 

ПВ

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

ПВ

 

 

 

 

 

ПВ

Математика

 

 

 

 

 

Т

 

ПВ

 

 

 

 

 

 

ПВ

 

 

Т

 

 

ПВ

 

Свет око нас

 

ПВ

 

 

ПВ

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

ПВ

 

 

 

 

 

                                                                            

РАЗРЕД:  1/3

МЕСЕЦ

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језик

ПВ

 

 

ПВ

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

ПВ

 

 

 

 

 

ПВ

Математика 

 

 

 

Т

 

ПВ

 

 

 

 

 

 

ПВ

 

 

Т

 

 

ПВ

 

Свет око нас

 

ПВ

 

 

ПВ

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

ПВ

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

РАЗРЕД: 1/4

МЕСЕЦ

 

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

 

32.

 

33.

 

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВ

К3

 

Т

 

 

 

ПВ

 

Математика


КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

Т

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

Свет око нас

 

 

Т

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

                                                                                          

РАЗРЕД:  1/5

МЕСЕЦ

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језик

 

 

KЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

КЗ

КЗ

КЗ

 

 

 

КЗ

 

Математика

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

 

 

 

КЗ

КЗ

КЗ

Свет око нас

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

                                                                                         

РАЗРЕД: 1/6

МЕСЕЦ

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језикПВ

 

 

ПВ

 

 

ПВ

 

ПВ

 

 

ПВ

 

ПВ

 

ПВ

 

 

 

Т

 

Математика

КЗ

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

КЗ

Т

Свет око нас

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

 

 

РАЗРЕД 1/7

МЕСЕЦ

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

 

32.

 

33.

 

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језикПВ

 

 

ПВ

 

 

ПВ

 

ПВ

 

 

ПВ

 

ПВ

 

ПВ

 

 

 

Т

 

Математика

КЗ

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

КЗ

Т

Свет око нас

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

 

 

                                                                                

 

РАЗРЕД:1/8

МЕСЕЦ

 

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

 

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

 

Српски  језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

Математика


КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

КЗ

КЗ

 

Свет око нас

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕД 2/1

МЕСЕЦ

 

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

 

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

 

Српски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

КЗ

 

 

КЗ

ПВ

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

Математика

КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

КЗ

 

КЗ

КЗ

 

КЗ

 

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

                                                                                           

 

                  

 

РАЗРЕД: 2/2

МЕСЕЦ

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језикПВ

 

 

ПВ

 

 

ПВ

 

ПВ

 

 

ПВ

 

ПВ

 

ПВ

 

 

 

Т

 

Математика

КЗ

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

КЗ

Т

Свет око нас

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

 

 

                                                                                         

РАЗРЕД: 2/3

МЕСЕЦ

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језик

ПВ

 

 

 

ПВ

 

Т

 

ПВ

 

 

 

 

ПВ

 

 

 

ПВ

 

 

Т

 

Математика

 

 

 

Т

 

 

 

ПВ

 

 

 

 

 

 

ПВ

 

Т

 

 

ПВ

 

Т

Свет око нас

 

 

ПВ

 

 

 

 

 

 

ПВ

 

Т

 

 

 

 

 

 

ПВ

 

 

 

 

 

                                                                               

РАЗРЕД: 2/4

МЕСЕЦ

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језик 

 

 

 

 

 

 

 

ПВ

 

КЗ

ПВ

 

 

ПВ

 

 

 

 

Т

 

Математика


КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

КЗ

 

КЗ

Т

 

Т

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

                                                                                         

РАЗРЕД:    2/5

МЕСЕЦ

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језик 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

КЗ

 

 

КЗ

КЗ

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

Математика


КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

КЗ

КЗ

 

КЗ

КЗ

 

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

             

РАЗРЕД: 2/6

МЕСЕЦ

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језик 

 

П:В

 

 

 

 

К.З

К.З

 

 

К.З

 

КЗ

 

ПВ

 

 

 

 

Т

 

Математика


К.З

 

 

 

 

 

 

К.З

 

 

 

 

К.З

 

 

К.З

К.З

 

К.З

К.З

 

К.З

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

 

 

К.З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.З

 

 

К.З

    

РАЗРЕД 2/7

МЕСЕЦ

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језик

КЗ

Т

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

Математика

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

 

Т

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

                                                                               

РАЗРЕД:     2/8

МЕСЕЦ

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језик

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

КЗ

 

 

КЗ

ПВ

 

 

 

 

 

 

Т

 

Математика


КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

КЗ

 

КЗ

КЗ

 

КЗ

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

 

РАЗРЕД 3/1

МЕСЕЦ

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Радна недеља

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

Српски  језик

 

 

 

КЗ

 

 

ПВ

 

КЗ

 

 

ПВ

 

 

 

 

 

 

ПЗ

 

КЗ

 

Математика

КЗ

КЗ

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

КЗ

 

КЗ

Руски језик