ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

 

Разред/одељење

Име и презиме одељењског старешине

5/1

Веселинка Симоновић

5/2

Милена Пиштало

5/3

Игор Чихорић

6/1

Јелена Лазић

6/2

Мирјана Павловић

6/3

Марија Петровић

7/1

Грујо Поповић

7/2

Ивана Мајсторовић

7/3

Владимир Владимировић

8/1

Ивана Мићић

8/2

Горан Арсенић

8/3

Љиљана Браковић