Централна осмогодишња школа се налази у Бањанима а издвојена одељења су: Врело, Тулари, Вукона, Таково, Кожуар, Калиновац и Брезовица.