Основна четвороразредна школа у Бањанима формирана је 1874. године.Први учитељ био је Милисав Николић,пореклом из Бањана из старе трговачке породице.Са прекидима радио је до 1884.када у Бањане стиже нови учитељ Димитрије Соколовић из Ваљева,кога 1890.наслеђује Пантелија Поповић из Вуконе.Због повећања броја ученика 1897. у Бањане долази и прва учитељица Драга Јовановић.Пантелија ради до 1901.годиен ,а Драга до 1904. Након одласка учитељице Драге школа ради само повремено због рата и болести,а нарочито туберкулозе.

У Бањане долази 1924. године, учитељски и брачни пар  Љубица и Аца Паунковић који у школи остају до 1946.када прелазе да раде у Брезовицу.Уз помоћ Црвеног Крста тадашње Краљевине Југославије,а залагањем овог учитељског пара,сазидана је ђачка кухиња,учитељски стан и чесма са сливницима и резервоарима за изливање здраве пијаће воде.

Првог септембра 1948. године основана је Нижа гимназија у Бањанима од стране Среза Тамнавског у Убу,а за њеног управитеља постављен је Љуба Илић из Владимираца. Нижа гиманзију су похађали само најдаровитији ђаци из Бањана и свих околних села, који су желели да наставе даље школовање у Вишој гимназији или некој средњој школи. Нижа гимназија радила је у приватној (национализованој) згради – кафани (некадашње власништво Милана Теофиловића из Бањана) – 2 учионице, приватној кући Војислава Станчића (2 учионице) и старој школској згради која је касније претворена у месну канцеларију.

Првог септембра 1955. године,  укинута је  Нижа гимназија и проглашена за Осмогодишњу школу. Укинута је и дотадашња четвороразредна школа и припојена Осмогодишњој школи. Овом одлуком Републике Србије основно образовање траје осам година и постаје обавезно за све ученике до удаљености од 4 км од школе. Првог фебруара 1960. године ученици и наставници се селе у адаптиране просторије бивше општине Бањани (некадашњи Задружни дом), где се и сада налази. Првог јануара 1962. године основна-осмогодишња школа у Бањанима проглашена је за матичну школу, решењем Општине Уб бр. 01-12092/61, а у њен састав улазе школе у Врелу,Туларима ,Такову,Брезовици,Калиновцу,Кожуару и Вукони.