Бојан Бојчић-домар школе

Љиљана Вукадиновић-кувар

Биљана Ранитовић-радник на одржавању хигијене

Драгана Ђорђевић- радник на одржавању хигијене

Слађана Ковачевић- радник на одржавању хигијене

Марица Новаковић- радник на одржавању хигијене

Верољуб Савић- радник на одржавању хигијене

Драгица Сарић- радник на одржавању хигијене

Танасије Чолић- радник на одржавању хигијене

Милета Максимовић- радник на одржавању хигијене

Зоран Савковић- радник на одржавању хигијене

Горан Мурић- радник на одржавању хигијене

Весна Михаиловић- радник на одржавању хигијене 

Магдалена Петровић- радник на одржавању хигијене