ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.години

Р.бр.

Име и презиме

ШКОЛА /ИО

Разред/одељење које представља

1.      

Смиља Париповић

 

БАЊАНИ

1/1 и 2/1

2.      

Бранка Јоцић

3/1

3.      

Милица Рафаиловић

4/1

4.      

Чедомир Исаиловић

5/1

5.      

Драгана Ђурђевић

6/1

6.      

Јасмина Ненадовић

7/1

7.      

Биљана Лештарић

8/1

8.      

Снежана Ђукић

 

ТУЛАРИ

1/2,3/2

9.      

Сузана Ђукић

2/2,4/2

10.   

Саша Катић

5/2

11.   

 Душан Младеновић

6/2

12.   

 

7/2

13.   

Милица Станић

8/2

14.   

Марко Вићентић

 

ВРЕЛО

1/3

15.   

Драган Матић

2/3,3/3

16.   

Жељко Грујић

4/3

17.   

Љиљана Ђорђевић

5/3

18.   

Жељка Вићентић

6/3

19.   

Милан Радивојевић

7/3

20.   

Вера Живковић

8/3

21.   

Јелена Велимировић

ТАКОВО

¼,3/4

22.   

 Милан Радивојевић

2/4,4/4

23.   

Александра Радовановић

БРЕЗО

-ВИЦА

1/5,3/5

24.   

Марија Адамовић

2/5,4/5

25.   

Драгица Мирковић

КАЛИ

-НОВАЦ

1/6, 3/6

26.   

Ана Исаиловић

2/6, 4/6

27.   

Светлана Марковић

КОЖУАР

1/7, 2/7

28.   

Горан Лукић

3/7,4/7

29.   

Иван Јовановић

ВУКОНА

1/8,3/8,4/8