ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.години

Ред.број

Име и презиме

ШКОЛА /ИО

Разред/одељење које представља

1.       

Бојан Бојчић

БАЊАНИ

1/1 и 4/1

2.       

Јелена Алексић

2/1

3.       

Милица Рафаиловић

3/1

4.       

Драгана Ђурђевић

5/1

5.       

Јасмина Ненадовић

6/1

6.       

Данијела Урошевић

7/1

7.       

Милован Лештарић

8/1

8.       

Зорица Сарић

 

ТУЛАРИ

1/2,3/2

9.       

Данијела Радовановић

2/2, 4/2

10.   

Душан Младеновић

5/2

11.   

Јелена Пуцаревић

6/2

12.   

Милица Станић

7/2

13.   

Милош Пуцаревић

8/2

14.   

Ивана Васић

 

ВРЕЛО

1/3,4/3

15.   

Жељко Грујић

3/3, 3/3

16.   

Жељка Вићентић

5/3

17.   

Снежана Максимовић

6/3

18.   

Вера Живковић

7/3

19.   

Саша Матић

8/3

20.   

Бојан Дебић

 

 

21.   

Милета Максимовић

ТАКОВО

2/4,4/4

22.   

Светлана Гајчић

БРЕЗО

-ВИЦА

1/5,3/5

23.   

Јелена Стефановић

2/5,4/5

24.   

Снежана Брековић

КАЛИ

-НОВАЦ

1/6, 3/6

25.   

Жељко Чобић

2/6, 4/6

26.   

Светлана Марковић

КОЖУАР

1/7, 3/7

27.   

Саша Катић

2/7,4/7

28.   

Снежана Лазаревић

ВУКОНА

1/8,3/8,4/8