Ред.број

Име и презиме

ШКОЛА /ИО

Разред/одељење које представља

 

Томислав Илић

 

БАЊАНИ

1/1, 3/1

 

Биљана Бојчић

2/1

 

Зорица Димитријевић

4/1

 

Милован Лештарић

5/1

 

Славиша Милановић

6/1

 

Марјана Јуришић

7/1

 

Маријана Ђорђевић

8/1

 

Хаџић Јелена

 

ТУЛАРИ

1/2,3/2

 

Милица Станић

2/2, 4/2

 

Драган Петровић

5/2

 

Зијавере Катић

6/2

 

Симић Данијела

7/2

 

Сузана Мадић

8/2

 

Милан Ђорђевић

 

ВРЕЛО

1/3, 2/3

 

Анђелка Јеремић

3/3

 

Негослав Јовичић

4/3

 

Мирковић

5/3

 

Драгана Симић

6/3

 

Татјана Јеврић

7/3

 

Душица Арсенић

8/3

 

Милан Радивојевић

ТАКОВО

 

2/4,3/4,4/4

 

Слободан Илић

БРЕЗО

-ВИЦА

1/5,3/5

 

Милорад Радовановић

2/5,4/5

 

Зоран Јовановић

КАЛИ

-НОВАЦ

1/6, 3/6

 

Славица Марковић

2/6, 4/6

 

Саша Катић

КОЖУАР

1/7, 3/7

 

Владан Лукић

2/7,4/7

 

Снежана Лазаревић

ВУКОНА

1/8,3/8,4/8