Представници Савета Родитеља

Наташа Ћосић

Дејан Рикановић

Милован Лештарић

Представници Наставничког већа

Игор Чихорић-председник

Марија Петровић

Јелена Младеновић

Представници Локалне самоуправе

Томислав Илић

Јован Ђорђевић

Владимир Мирковић