ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

Представници Наставничког већа

Слађана Николић

Грујо Поповић

Горан Брековић

Представници локалне самоуправе

Славица Лазић

Стефан Младеновић

Томислав Илић

Представници Савета родитеља

Јасмина Ненадовић

Драгана Ђурђевић

Саша Катић