Желимо да се развијемо у образовно-васпитну установу спремну да одговори на све захтеве модерног доба. Циљ нам је да осавременимо наставу и оспособимо наставнике да образују ученике који су стекли знања, вештине и способности неопходне за наставак образовања и живот у савременом друштву. Тежимо да постанемо школа која има информатички писменог ученика, способног, самосвесног, задовољног, одговорног и друштвено корисног.