Наша школа труди се да задовољи потребе својих ученика, њихових родитеља и запослених. У њој поред образовања, посебна пажња се посвећује и васпитној компоненти. Инсистира на поштовању личности ученика, уважава његове особености, потребе и различитости, и свим ученицима пружа могућност да стекну знања и вештине неопходне за наставак даљег школовања и укључивање у савремене животне токове. Кроз разноврсне ваннаставне активности подстиче лични, професионални и социјални развој ученика, препознаје њихове таленте и омогућава им да их искажу и развијају. Промовише здрав начин живота и негује праве вредности.