Читајмо гласно

 

Наша школа и ове године учествовала је у акцији Друштва библиотекара Србије "Читајмо гласно". Промовисана је култура читања и указано на значај књиге за лични развој ученика.
Наслов нека буде ЧИТАЈМО ГЛАСНО!