Основна четвороразредна школа у Бањанима формирана је 1874. године. У предратном периоду од 1927. до 1944. године учитељи су били чувени брачни пар Љубица и Аца Паунковић. Првог септембра 1948. године основана је Нижа гимназија у Бањанима од стране среза Тамнавског на Убу. Нижа гимназију су похађали само најдаровитији ђаци из Бањана и свих околних села, који су желели да наставе даље школовање у Вишој гимназији или некој средњој школи. Нижа гимназија радила је у приватној (национализованој) згради – кафани (некадашње власништво Милана Теофиловића из Бањана) – 2 учионице, приватној кући Војислава Станчића (2 учионице) и старој школској згради која је касније претворена у Месну канцеларију. Године 1953. управитељ школе у Бањанима био је Љуба Илић, учитељ, све до 1. септембра 1955. године, када је укинута Нижа гимназија и проглашена за Осмогодишњу школу. Укинута је и дотадашња четвороразредна школа и припојена осмогодишњој школи. Овом одлуком Републике Србије основно образовање траје осам година и постаје обавезно за све ученике до удаљености од 4 км од школе. Првог фебруара 1960. године ученици и наставници се селе у адаптиране просторије бивше општине Бањани (некадашњи Задружни дом), где се и сада налази. Првог јануара 1962. године Основна осмогодишња школа у Бањанима проглашена је за матичну школу, решењем Општине Уб бр. 01-12092/61. У свом саставу матична школа Бањани има седам издвојених одељења, Врело и Тулари (осмогодишње школе) и пет четвороразредних школа: Вукона, Кожуар, Калиновац, Таково и Брезовица.